توسعۀ اینترنت و رسانه های مجازی در سالهای اخیر همه چیز را تحت تاثیر خود قرار داده است. بحث های متعددی در مورد آیندۀ آموزش با توجه به این تغییرات وسیع وجود دارد. به نظر می رسد که روند آموزش به شکل امروزی دچار تغییرات فراوانی خواهد شد. به همین دلیل بسیاری از دانشگاهها و مراکز معتبر علمی تمرکز فراوانی روی آموزشهای مجازی گذاشته اند. تعلیمستان نیز در همین راستا به وجود آمده است. هدف اصلی ما ایجاد جایی است که هر علاقه مندی بتواند در هر جایی و مکانی که دوست دارد شروع به فراگیری مهارت مورد نظر خود کند و برای این کار مجبور به حضور در دوره های مختلف و صرف هزینه های متعدد نشود.

در نهایت از نظر ما کسب هر چیز با ارزشی از جمله توانمندیهای علمی و عملی نیازمند کوشش و صرف زمان مناسب است. در عین حال طبیعی است که اگر آموزشها دارای جذابیت و عمق لازم باشند فراگیران با سرعت و میل بیشتری آنها را خواهند آموخت و این نقطه ای است که ما بیشترین انرژی خود را در آنجا صرف خواهیم کرد.
تعلیمستان به علم و تواناییهای حاصل از آن اعتقاد دارد و شعار آن توانمندی از طریق یادگیری است.

اهداف اصلی ما در تعلیمستان عبارتند از:

دسترسی عادلانه به منابع دانش و کاهش تبعیض آموزشی: دسترسی به آموزش مناسب و باکیفیت حق هر انسانی است. کسانی که در نقاط دورافتاده و محروم زندگی می کنند با استفاده از آموزشهای مجازی و تماشای فیلمهای آموزشی می توانند فاصلۀ خود را با افرادی که دسترسی خیلی بهتری به امکانات آموزشی دارند کاهش دهند. هدف ما ارائۀ فیلمهای آموزشی با کمترین هزینۀ ممکن است.

استفاده از ظرفیت بالقوه و عظیم نخبگان و تحصیل کردگان ایرانی ساکن خارج کشور: این قشر از جامعۀ ایرانی که تحصیل کردۀ دانشگاههای برجستۀ دنیا هستند می توانند با تولید فیلمهای آموزشی، دانش و تخصص خود را به مشتاقان یادگیری در داخل کشور انتقال دهند.

آموزش سبز: آموزش مجازی به خاطر عدم استفاده از کاغذ، جوهر چاپ، چسب، حمل و نقل فیزیکی کالا و … دوستدار محیط زیست است. هر چند یک فیلم آموزشی نمی تواند جایگزین کاملی برای کتاب باشد اما از این نظر مزایای غیرقابل انکاری دارد.

توانمندسازی از طریق دانش افزایی: ممکن است فردی تنها با یادگیری و تسلط بر یک نرم افزار کاربردی موفق به یافتن شغلی بهتر یا حتی کارآفرینی شود.

پرداخت سهم منصفانه ای از درامد حاصل از فروش فیلمها به مولفان: بسته به کیفیت و محتوای هر فیلم و میزان برجستگی مدرس آن، سهم منصفانه ای از درآمد حاصل از فروش را به خود مدرس پرداخت می کنیم.

وسواس در انتخاب مدرس: تیم ما تمام درخواستهای تدریس را به دقت بررسی کرده و پس از اطمینان از کیفیت کار و توانمندی مدرس اقدام به انتشار آن می نماید.

آموزش هدفمند: اگر فردی نیاز به آموختن یک مهارت خاص دارد می تواند بدون اتلاف وقت و انرژی مستقیماً آن را فرا بگیرد.

امکان ارائۀ دروس به زبانهای محلی

شماره تماس : 09024322204