13 دی

مصاحبه با دکتر کسری علیشاهی (در مورد رشته ریاضی و مسائل مربوط به آن)

این مصاحبه در حاشیه ­ی اولین مدرسه­ ی تابستانی دانشجویی سال 1394 برای دانشجویان کارشناسی ریاضی دانشگاههای کشور که  در مرکز تحصیلات ­علوم پایه زنجان برگزار گردید، تهیه شده است. …